Till Start

Vinter 2019 Sidan uppdaterades den 9 februari

Till Om mig Till Mina artiklar Till Kontakt

Du kan få en överblick över en boks innehåll genom att klicka på »Se bokens innehåll«. Om du vill läsa en viss artikel, klickar du sedan på »Ladda ned hela boken«. Då öppnas boken i ett nytt fönster.

Nedtill i fönstret dyker det upp en rad symboler. En av dem är pdf-symbolen. Klicka på den så kommer det fram andra symboler; dessa står till vänster på skärmen.

Klicka på symbolen för bokmärken, nummer två uppifrån. Då visas en förteckning över innehållet i boken. Där kan du snabbt bläddra fram till den artikel som du vill läsa.


Till skolsvaga elevers försvar

Det har satts många etiketter på de elever som misslyckas i skolan. Man har kallat dem svaga, långsamma eller obegåvade. Men de flesta av dessa elever är varken svaga, långsamma eller obegåvade. Det är först när de sätts i en skola där det ställs krav på dem som de inte har fått förutsättningar att klara, som det kan förefalla så. Det är bara i skolan som de är svaga. Därför kallar jag dessa elever skolsvaga.

Se bokens innehåll
Ladda ned hela boken


Tankeställare om skolan

Det beror inte på någon naturlag att elever misslyckas i skolan. Det beror på politiska beslut. Detta är vad dessa tankeställare handlar om.

De skolsvaga eleverna är de som inte från hemmet fått med sig det språk och det stöd som de skulle behövt för att lyckas i skolan. Om dessa elever kan man i skolan säga att de är svaga, långsamma, obegåvade eller lata. Men utanför skolan är de varken svaga, långsamma, obegåvade eller lata. Det är skolan som får dem att framstå så för att det där ställs krav på dem som de inte klarar. Det är skolan som gör dem svaga. Därför kallar jag dem skolsvaga elever.

På webben sedan den 15 april 2014
Utgiven på Nomen Förlag 2014, ISBN 978-91-7465-636-7

Se bokens innehåll

Ladda ned hela boken

• I andra medier


Skola i återvändsgränd – tankeställare om skolan

Alltsedan Jan Björklund tillträdde som skolminister 2006 har jag känt en stigande oro för vad som händer med de skolsvaga eleverna i den skola som Björklund omdanat i rask takt.

Jag har tidigare publicerat ett åttital tankeställare om skolan i böckerna Tumskruvsfabriken och Grymskolan. I denna bok tillkommer ytterligare ett trettiotal tankeställare.

Här ges också en detaljerad presentation av innehållet i de andra böcker som jag skrivit de senaste tio åren. Jag hoppas att du finner något i boken som du vill ladda ned och använda. 

På webben sedan den 23 april 2013
Utgiven på Nomen Förlag 2013, ISBN 978-91-7465-477-6

Se bokens innehåll

Ladda ned hela boken

• I andra medier


Tumskruvsfabriken – några tankeställare

De senaste åren har jag varit orolig för vad som händer med eleverna i den nya skola som Björklund pekar ut färdriktningen för. Särskilt orolig är jag för vad förändringarna för med sig för de skolsvaga eleverna. Jag vaknar ofta i vargtimman och våndas över detta.

För att stilla min oro har jag emellanåt gått upp och skrivit en artikel. I den här boken har jag samlat artiklarna och sorterat dem i grupper som handlar om lärarna, eleverna, skolbesluten, betygen, skoldebatten och om skolpolitiken.

Boken har fått sitt namn efter den första artikeln: Sagan om tumskruvsfabriken. Jag hoppas att boken ska ge underlag till diskussioner på olika nivåer i skolvärlden.

På webben sedan den 18 januari 2012
Utgiven på Nomen Förlag 2011, ISBN 978-91-7465-254-3

Se bokens innehåll

Ladda ned hela boken


Minnen i skymningen

Som många andra pensionärer fick jag för mig att jag skulle skriva ned vad jag har varit med om. Tanken var närmast att mina barn och barnbarn en gång kunde vilja veta litet mer om mig och mitt liv. Jag lät kopiera vad jag skrivit till kompendier till dem.

Några släktingar och vänner, som fått läsa kompendierna, övertalade mig att låta publicera texten i bokform. Avsnitten i boken kom att bli som följer:

Lille Sven – Djuren som dog – Mina rädslor – Funderingar om synd och död – Skolåren – Yrkeslivet – Familjen – Resorna – Tragiska dödsfall Tankar om Gud – Tankar om politiken – Tankar om skolan – Tankar om mina föräldrar – Tänkesätt – Tankar i livets skymning

På webben sedan den 18 januari 2012
Utgiven på Nomen Förlag 2010, ISBN 978-91-7465-142-3

Ladda ned hela boken


Grymskolan

För ett knappt år sedan publicerade jag 54 debattartiklar om skolan i boken Tumskruvsfabriken. Jag är fortfarande upprörd över den snabba och genomgripande förändring av skolan, som nu drabbat elever och lärare. Jag anser att det mesta i denna kursomläggning har genomförts utan eftertanke och utan stöd i den pedagogiska forskningen.

Därför har jag skrivit ytterligare 25 artiklar och samlat dem i den första av de tre delarna av denna bok. Titeln Grymskolan hämtade jag från den första av dessa artiklar, Från flumskola till grymskola.

I den andra delen av boken återger jag de intryck jag fått av den skolminister som bär huvudansvaret för förändringen av skolan.
Den tredje delen av boken upptas av ett antal teser, som jag funnit giltiga. De handlar om kunskapstillväxt, om beslutsfattande, om lärarens professionalism, om den didaktiska analysen och hantverket, om inlärningssituationer, om hinder för skolans utveckling, om de graderade betygen och om skoldebatten.

På webben sedan den 21 februari 2012
Utgiven på Nomen Förlag 2012, ISBN 978-91-7465-331-1

Se bokens innehåll

Ladda ned hela boken


Det fattas beslut om skolan – en debattbok

Många elever misslyckas i skolan, men det skulle inte behöva vara så. Att elever misslyckas är inte ödesbestämt. Det är ett resultat av dåliga skolbeslut.

Det fattas beslut om skolan ägnas beslut som fattas ovanför klassrumsnivån. Alla skolbeslut påverkar elevernas lärande. Om besluten blir bra, bidrar de till att eleverna mår bra och lär sig mycket. Och vice versa. Men vilka beslut är bra, och vilka beslut är dåliga? Det kan man diskutera, och boken ger underlag för sådana diskussioner.

Boken tar till att börja med upp allmängiltiga tankar om beslutsfattande. Därefter följer kapitel som handlar om olika beslutsområden och hinder för goda beslut. Den avslutas med en tillbakablick och summering.

På webben sedan den 18 januari 2012
Utgiven på Ekelunds Förlag 2005, ISBN 91-646-2146-4

Se bokens innehåll, klicka här

Ladda ned hela boken


Bouleros från Apslätten

För några år sedan blev jag medlem i Bouleklubben Seniorerna i Kålltorp i Göteborg. Att spela boule visade sig vara en perfekt sysselsättning för en pensionär. Förutom det spännande spelet har jag fått en  gemenskap med en mängd trevliga människor.

Jag ombads att skriva något i klubbens tidning, Bouletinen. Det råkade sig så att det blev några rimmade verser. Sedan dess har jag under sex år skrivit en boulero till varje nummer. Jag kallar dem bouleros, eftersom jag tycker det låter för pretentiöst att kalla dem dikter. Rubrikerna visar att de flesta handlar om alldagligheter. Några exempel:

Om hur det började – Om sånt, som är orättvist – Om vådan av att dra korken ur – Om hur folk kan vara – Om att lyda eller inte lyda – Om sånt, som gör livet värt att leva – Om sånt, som är svårt att förstå – Om sånt, som man inte kan lita på – Om stunder, då livet är pest – Om fördomar – Om det lilla som är det stora – Om sånt som är lagom

På webben sedan den 18 januari 2012
Utgiven på Nomen Förlag 2011, ISBN 978-91-7465-156-0

Ladda ned hela boken


Läraren fattar beslut

Professionalism i lärarjobbet – vad är det? Begreppsförvirringen är stor. Om man ska gå efter vad skolministern och lärarfacken säger, skulle lärarnas professionalism vara detsamma som deras ämneskunskaper.

Samma syn finns i den nya lärarutbildningen. I andra yrkesutbildningar utgår man ifrån de praktiska problem i jobbet som de studerande ska lära sig att klara av. Det är få yrken, där man dagligen måste kunna fatta så många svåra beslut som i lärarjobbet. Hur lärarna fattar, och sedan genomför besluten i sin undervisning, är avgörande för om deras arbete med eleverna ska lyckas.

I den här boken berättar jag hur jag har tränat mina lärarkandidater att fatta bra beslut. Jag lämnar också ett antal råd och förslag som jag brukat ge dem.

På webben sedan den 18 januari 2012
Utgiven på Ekelunds Förlag 2005, ISBN 91-646-2147-2

Se bokens innehåll, klicka här

Ladda ned hela boken

»Lättläst, engagerande och övertygande analyserar han här varför skoleleverna misslyckas med att uppnå målen. /.../
   Boken är ett välkommet inlägg i skoldebatten och rekommenderas till politiker, skolfolk, föräldrar och alla andra tyckare.«

Gunilla Zimmerman
i BTJ-häftet.
Läs hela recensionen.

»Författaren presenterar en metod för didaktisk analys, vilken syftar till att ge pedagoger en inre kompass, som kan stödja de olika beslut som krävs dagligen i undervisningen.«

Katharina Jacobssoni BTJ-häftet.
Läs hela recensionen.

Till en komplett bibliografi, klicka här.

För att se vad artiklarna handlar om, klicka här


Beställning. Böckerna Tankeställare om skolan, Skola i återvändsgränd, Tumskruvsfabriken, Minnen i skymningen, Grymskolan och Bouleros från Apslätten kan du beställa från books-on-demand, klicka här.

Böckerna går också att köpa på nätet eller i den vanliga bokhandeln.


Restupplaga. Det finns ett stort lager av böckerna Kunskapstillväxt, Det fattas beslut om skolan och Lärare fattar beslut. Du kan köpa dem direkt från mig, klicka här. Priset är ett valfritt belopp till Rädda Barnens katastroffond plus distributionskostnad.

Webbproduktion Lilla Förlaget

Smakprov

Om du vill läsa några exempel på böckernas innehåll kan du klicka här.