Till Start

Vinter 2019 Sidan uppdaterades den 9 februari

Smakprov ur mina böcker

Tankeställare om skolan

»Dewey skulle gråta om han fått veta att en skolminister hundra år senare deklarerade att lärarens uppgift var att förmedla kunskaper till eleverna.

Som om de vore tomma kärl att hälla kunskap i. Och hur innehållet i undervisningen begränsades till mätbara kunskaper och bestämdes av mycket detaljerade kursplanemål och betygskriterier. Och hur sorteringen av eleverna skedde allt tidigare genom graderade betyg. Betyg som satte misslyckandet i system för de elever som inte kompenserats för brister i språk och stöd hemifrån.«

Läs mer om boken ...


Skola i återvändsgränd – tankeställare
om skolan

»Skomakare bliv vid din läst. Detta ordspråk med fornsvenskt ursprung har av Nordiska museet givits innebörden
att man bör stanna inom det område man behärskar.

För att kunna leda ett lands skola krävs mycket av klokhet, kunskaper och erfarenheter av skolarbete. Vår skolminister behärskar säkert sitt yrkesområde som militär. Men när han ger sig själv uppgiften att omvandla hela skolan och till och med talar om vad eleverna ska lära sig och hur de ska lära sig, så befinner han sig långt utanför det område han behärskar.

En utbildad och erfaren lärare får fatta beslut som bara påverkar lärandet för hennes egna elever. Björklund har fattat en mängd beslut som i hög grad påverkar lärandet för landets över en miljon elever. Dessa beslut har lett till att skolan i dag befinner sig i kris. Skolan har hamnat i en återvändsgränd.?«

Läs mer om boken ...


Tumskruvsfabriken – några tankeställare

»Barn lär sig massor innan de börjar skolan. Utan betyg. En miljon vuxna människor deltar i kurser på sin fritid. Utan betyg.

Elever i skolan skulle också kunna lära sig massor. Utan betyg. Om det inte vore så, att lusten har tagits ifrån dem. Hur har då detta skett?«

Läs mer om boken ...


Minnen i skymningen

»I kyrkan fanns en målning som föreställde Jesus på korset. Någon hade hängt upp honom där genom att spika fast hans händer. Det måste ha gjort jätteont.

Pappa hade sagt i kyrkan att Jesus blivit korsfäst för våra synders skull. Men vi levde ju nu. Och Jesus levde för jättelänge sedan. Hur kunde det då vara våra synder, som gjorde att dom spikade upp honom på korset?

Det var mycket som jag inte begrep.«

Läs mer om boken ...


Grymskolan

»Socialstyrelsen rapporterar att elever med låga betyg löper tio gånger så stor risk att bli kriminella och tre gånger så stor risk att begå självmord.

Dan Gaversjö, som är chef för organisationen Ung och Trygg, säger sig ha sett hur ungdomar, som inte fått en rättvis chans i skolan, har startat bränder, kastat stenar och glidit in i kriminella nätverk.

Enligt Rädda Barnens stora undersökning Ung Röst känner över hälften av eleverna stress och oro för att de inte ska kunna prestera tillräckligt bra i skolan. En tiondel av eleverna uppger att de någon gång övervägt att ta sitt liv.«

Läs mer om boken ...


Det fattas beslut om skolan – en debattbok

»I Gustav Vasas avskedstal till Riksens Ständer den 16 juni 1560 finns följande mening:

Jag wet ock, att de Swenske äro snare till att samtycka, sene till att utrannsaka.

Om det beror på folksjälen vet jag inte. Men faktum är att många beslut om skolan måste ha fattats utan att man utrann-sakat vare sig alternativen till förslagen eller konsekvenserna av besluten.«

Läs mer om boken ...


Bouleros från Apslätten

»Dagar som går, men inget som händer.
Sitta i parken och mata små änder.
Att bli pensionär är nog inte nån höjdare,
håret blir tunnare och ryggen blir böjdare.
Så tänkte jag då, men nu är jag nöjdare.«

Läs mer om boken ...


Läraren fattar beslut

»En lärare med mervärde bryr sig - är rättvis - har humor - kan lyssna - kan uppmuntra - kan ge ansvar - är föredöme. Om du är lyckligt lottad, kan din personlighet hjälpa dig en bit på vägen mot mervärdet. Det hjälper en del om du har en viss humor och social kompetens med dig i bagaget. Men det mesta som krävs är sådant, som du kan jobba dig till.«

Läs mer om boken ...

Webbproduktion Lilla Förlaget